Przeglądy kominów

Zajmujemy się realizowaniem zleceń na przeglądy kominów i systemów wentylacyjnych. Obowiązek dopilnowania właściwych terminów leży na właścicielu lub zarządcy budynku. Na podstawie art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r., dotyczącej prawa budowlanego przeglądy należy wykonać przynajmniej raz do roku, aby sprawdzić stan techniczny systemów. Do przeprowadzenia takiej kontroli upoważniony jest mistrz kominiarski lub osoby posiadające zasadne uprawnienia budowlane. Niewykonanie przeglądu skutkuje karą administracyjną.

Przeglądy kominów


Dlaczego przeglądy kominów są takie ważne?

Przeglądy kominów powinny być regularnie wykonywane ze względu na bezpieczeństwo użytkowników obiektów. Zanieczyszczony i nieszczelny przewód kominowy może prowadzić do poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu, pożarów, a nawet zatruć wyziewami powstałymi podczas spalania materiałów.

 

Jakie oznaki wskazują na nieprawidłową pracę przewodów kominowych i wentylacyjnych?

Zawsze warto sprawdzać, czy nie pojawią się objawy nieprawidłowej pracy przewodów kominowych i wentylacyjnych. Do najczęściej występujących należą:

  • zadymienie w domu,
  • zapach palonych substancji,
  • silne parowanie okien,
  • zawilgocenie w rogach pomieszczeń.

Powyższe objawy świadczą, że przewody kominowe i wentylacyjne nie pracują prawidłowo i konieczna jest wizyta kominiarska, mająca na celu sprawdzenie ich oraz przeczyszczenie.