Odbiory budynków

Wykonujemy odbiory kominiarskie budynków mieszkalnych, usługowych i przemysłowych. Protokół zdawczy obejmuje stan rzeczywisty obiektu oraz szkice sytuacyjne. Ponadto zawiera:

  • parametry i uwarunkowania wentylacji grawitacyjnej,
  • ocenę współpracy systemu grzewczego z rekuperacją,
  • sprawdzenie, z jakich materiałów zostały wykonane systemy kominowe i wentylacyjne,
  • urządzenia grzewcze i ich rodzaj oraz rozmieszczenie,
  • system odprowadzania spalin,
  • informację o zakończeniu kanałów wentylacyjnych i kominowych.

komin murowany


Ewentualne różnice pomiędzy projektem a stanem faktycznym staramy się ocenić i wystawić opinię o możliwości funkcjonowania bądź nakaz wprowadzenia zmian.

 

Kiedy wykonujemy odbiór kominiarski?

Odbiór kominiarski wykonywany jest po zakończeniu prac budowlanych i wykończeniowych a przed oddaniem obiektu do użytkowania. Dokument taki może wystawić tylko dyplomowany mistrz kominiarski posiadający odpowiednie uprawnienia.

Podobne procedury obowiązują podczas odbioru starych budynków. Należy pamiętać, że wszelkie zmiany w systemie kominowym wymagają specjalnego przeglądu i zgody na użytkowanie przez mieszkańców.

Protokół odbioru jest niezwykle istotnym dokumentem, który pozwala na oddanie obiektu do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku różnic lub nieścisłości właściciel budynku musi wprowadzić zmiany właściwe dla zaleceń pokontrolnych.